data dodania: 18.02.2019

Nowe władze Bractwa Flisackiego

16 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Bractwa Flisackiego pw. Św. Barbary w Ulanowie.

W pierwszej części spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz omówienie spraw bieżących stowarzyszenia.

Następnie nastąpiła najważniejsza część walnego zgromadzenia- wybory na trzyletnią kadencję do Rady Bractwa. W wyborach bezpośrednich Cechmistrzem ponownie został Kamil Chmielowski. Resztę Rady Bractwa zostało wybrane pomiędzy 11 kandydatów i ostatecznie kształt zarządu na kolejną kadencję wygląda następująco:

 

Rada Bractwa

Cechmistrz – Kamil Chmielowski

Cechmistrz Wtóry – Grzegorz Kumik

Cechmistrz Wtóry – Mariusz Straub

Skarbnik – Franciszek Kopyto

Pisarz – Tomasz Skiba

Członkowie Rady – Bartłomiej Kowalski, Eugeniusz Pająk, Roman Pokora, Andrzej Szoja

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Ryszard Kołodziej

Członkowie Komisji – Piotr Szoja, Krzysztof Zawada

 

Wybory przeprowadził Szczepan Wójcik, a w Komisji skrutacyjnej znaleźli się: Mateusz Chmielowski, Łukasz Czarnota i Barbara Madej.

 

Poniższe zdjęcie prezentuje wszystkich członków nowego zarządu wraz z Zdzisławem Nikolasem – pierwszym Cechmistrzem Bractwa Flisackiego w latach 1991-1997.