Sylwetki Flisaków

 • Roman Chmielowski
  Retman

  Pasowany na flisaka podczas Flisu Papieskiego Ulanów – Sandomierz – Zawichost w 1999r.

  Patent honorowego retmana uzyskał 2008r.

  Członek Rady Bractwa Flisackiego 2009-2013. Brał udział w dwunastu flisach.

 • Roman Pokora
  Oryl

  Mieszkaniec Ulanowa, technik mechanik, prowadzi własną działalność gospodarczą.

  Cechmistrz Bractwa Flisackiego 2006-2009.
  Cechmistrz Wtóry Bractwa Flisackiego 2003-2006.

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Zjazdu Flisaków Ulanów 2009r.

  Pomysłodawca i organizator cyklicznych imprez masowych:
  – Biegu Flisaków (Ogólnopolskie Zawody w Narciarstwie Biegowym)
  – Crossu Rowerowego (Zawody MTB)
  – Maratonów Flisackich

  Posiada odznaczenie od ministra sportu i turystki za „Zasługi dla Turystki”.

  Ponadto pełni funkcję prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Flisak, członka zarządu Podkarpackiej Organizacji Turystycznej PROT w Rzeszowie oraz radnego Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Pasowany na flisaka podczas Flisu Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław – Ulanów, który odbył się z okazji Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w 2009r.

 • Stanisław Zwolak
  Retman

  Patent retmański otrzymał w 1997r.

  Napisał Kronikę Trzech Flisów wydaną w 2013r.

  Za swoją działalność otrzymał m. in.
  – Medal Ulanowski Flis Tysiąclecia Ulanów – Gdańsk 1997r.
  – Medal Tysiąclecia Gdańska
  – certyfikaty i podziękowania od organizatorów Flisów Odrzańskich

  Chrzest flisacki otrzymał podczas Flisu Szlakiem Praojców Ulanów – Gdańsk 19 lipca 1993r. pod Osią Górą. Uczestnik siedemnastu flisów.

 • Ryszard Bryła
  Retman

  Pochodzi z rodziny o tradycjach flisackich. Jego dziadek był retmanem.

  Chrzest flisacki otrzymał podczas Flisu Szlakiem Praojców Ulanów – Gdańsk 19 lipca 1993r. pod Osią Górą.

  Uczestnik dziesięciu flisów.

  Zmarł w 2015 r.

 • Tomek Pityński
  Retman

  Od dzieciństwa wychowywany w tradycji wodniackiej.

  W 2000r. wykonawca pierwszych historycznych Galarów Ulanowskich. 

  W Bractwie Flisackim zajmuję się m.in. szkutnictwem, wykonał już około 10 historycznych galarów oraz siedem kryp. 

  Retman od 2012r.

  Uczestnik pięciu flisów. 

 • Tomasz Skiba
  Oryl ,Członek Rady Bractwa

  Pasowany na flisaka 2009r. w czasie Flisu Szlakiem Błękitnego Sanu, który odbył się z okazji Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w Ulanowie 2009r. Uczestnik sześciu flisów.

 • Zbigniew Pityński
  Retman

  Retman Honorowy od 2008r.

  Mieszkaniec Ulanowa. Pochodzi z rodziny o tradycjach flisackich.

  Pasowany na flisaka podczas Flisu Odrzańskiego 2002 Oława – Szczecin .

  Patent honorowego retmana otrzymał w 2008r. Uczestnik dwunastu flisów.

 • Zdzisław Nikolas
  Retman

  Zajmuję się m. in. kowalstwem artystycznym. Pomysłodawca reaktywacji Bractwa Flisackiego oraz pierwszy Cechmistrz Bractwa Flisackiego (1991-1998). Szyper Flisu Szlakiem Praojców Ulanów – Gdańsk 1993r. Współorganizator Polskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej PTTK. Odtwórca i przez 25 lat kanonier „beczki wiwatówki”. W celu ratowania gwary flisackiej i życia codziennego na tratwie napisał sztukę w trzech aktach „Frycowy pacierz”. Jako szyper był odpowiedzialny za organizację Flisu Szlakiem Błękitnego Sanu z okazji Międzynarodowego Zjazdu Flisaków Ulanów 2009. Retman Flisu Szlakiem Błękitnego Sanu 2012r.

  Wyróżniony m. in. Krzyżem Pro Mari Nostro, medalem 1000-lecia Gdańska oraz Medalem Ulanowskim Flis 1000-lecia Gdańska.

 • Andrzej Bąk
  Flisak

  Z zawodu leśnik. Chrzest flisacki otrzymał w 1993r. podczas Flisu Szlakiem Praojców Ulanów – Gdańsk.

  Burmistrz miasta i gminy Ulanów od 1990-2008 r. Miał ogromny wkład w rozwój Gminy Ulanów i odrodzenia flisactwa. Za jego kadencji zrealizowano projekt „Błękitny San”, dzięki któremu powstał m.in. port rzeczny w Ulanowie. Za swoją działalność 4 listopada 2008 roku otrzymał „Samorządowego Oskara” czyli nagrodę im. Grzegorza Palki.

  Pomysłodawca i inicjator założenia Bractwa. Członek Rady Bractwa w latach 1991-1998 oraz 1998-2003 r.

  Zmarł w roku 2008.

 • Zenon Dąbek
  Retman

  Urodzony 1927 r zmarł 2007 r.

  Organizator Dni Ulanowa 0d 1979 r., następnie Ogólnopolskich Dni Flisactwa. Członek, założyciel Bractwa, cechmistrz Bractwa w latach 1998-2003 oraz skarbnik Bractwa w latach 1991-1998. Naczelny redaktor oraz współautor wydawnictwa „Ziemia Ulanowska”. Członek Komitetu Organizacyjnego Flisów: Szlakiem Praojców Ulanów – Gdańsk 1993 r., 1000 lecia Gdańska Ulanów – Gdańsk w 1997, Szlakiem Piastów Wrocław – Szczecin 1998r. Flisu Papieskiego Jarosław – Sandomierz 1999 r. oraz Flisów odrzańskich 1999-2003 r. Za swą działalność otrzymał wiele podziękowań i wyróżnienie m. in. w 1997 r. medal za rozsławianie i rozwój ziemi ulanowskiej, certyfikat potwierdzający udział we Flisie Szlakiem Piastów w 1998 podziękowanie za pomoc i osobisty udział w przedsięwzięciu z okazji obchodów 1000 lecia Gdańska i Millenium Pruskiej Misji świętego Wojciecha. Podziękowanie za udział w imprezie pt.: „Sól dla Rzeczpospolitej” Sandomierz 2000. Podziękowanie wojewody pomorskiego za udział w organizacji Święta Morza 2000 w Tczewie i Gdańsku. Certyfikat przepłynięcia tratwy kierowanej przez flisaków Ulanowskich na trasie Oława – Szczecin 2000 r. Podziękowanie od prezydenta Tczewa za współudział w organizacji obchodów 740-lecia uzyskania przez Tczew praw miejskich w 2000 r. Dyplom Prezydenta Miasta Gdańska za udział i współorganizowanie pt.: „Święta Morza i Wisły” w Gdańsku 2001 r. Certyfikat za udział we Flisie Odrzańskim 2002. Podziękowanie Marszałka Województwa Podkarpackiego za wszechstronna promocje województwa podkarpackiego 2002 r. Certyfikat i medal z tytułem przyjaciela rzeki Odry 2005r.

1 2 3 4