Zarząd Bractwa

Rada Bractwa

Cechmistrz: Kamil Chmielowski

Cechmistrz Wtórny: Grzegorz Kumik

Cechmistrz Wtórny: Mariusz Straub

Skarbnik: Franciszek Kopyto

Pisarz: Tomasz Skiba

Członek: Andrzej Szoja

Członek: Roman Pokora

Członek: Bartłomiej Kowalski

Członek: Eugeniusz Pająk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Ryszard Kołodziej

Członek: Piotr Szoja

Członek: Krzysztof Zawada