Sylwetki Flisaków

 • Wincenty Pityński
  Retman

  Zawodowy flisak w latach 1950-1963, gdzie spławiał drewno z górnego Sanu do tartaków w Nisku i Rozwadowie. Następnie aż do emerytury pracował jako budowniczy mostów.

  Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach flisackich, zarówno jego dziadek, jak i ojciec Stefan byli retmanami.

  W 1993r. uzyskał patent retmański i po wielu latach przerwy poprowadził jako retman Flis Szlakiem Praojców Ulanów – Gdańsk.

  Poprzez swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe i biegłość w zakresie tradycyjnej sztuki flisackiej, przyczynił się do odnowienia Bractwa Flisackiego. Dzięki niemu dokonał się nawrót do podstawowych korzeni w formie spławów tratwianych. Potrafił on bowiem przekazać kunszt retmański swoim następcom, uaktywniając grupę entuzjastów starożytnego fachu flisackiego, co zaowocowało uruchomieniem spławów w formie kulturalno-turystyczno-rekreacyjnej. Dzięki działaniom otrzymał zaszczyty tytuł Opatrznościowego Protoplasty Współczesnego Flisactwa Ulanowskiego.

 • Adam Kopyto
  Flisak

  Pochodzi z rodziny o tradycjach flisackich. Został ochrzczony na flisaka w 2009r.

  Podczas Flisu Międzynarodowego Zjazdu Flisaków Jarosław – Ulanów.

  Posiada patent stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej. Uczestnik dwóch flisów.

  Współwłaściciel firmy remontowo – budowlanej „Franek”

 • Andrzej Dankiewicz
  Flisak

  Ochrzczony na flisaka podczas Flisu Nocy Świętojańskiej Tyniec – Kraków 2003r.

  Z zawodu technik elektyk

  Posiada patent stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej. Uczestnik czterech flisów.

 • Andrzej Szoja
  Oryl, Członek zarządu bractwa

  Mieszkaniec Ulanowa, z zawodu lekarz stomatolog.

  Pasowany na flisaka podczas Flisu Szlakiem Błękitnego Sanu, który odbył się z okazji Międzynarodowego Zjazdu Flisaków 2009r.

  Posiada patent stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej.

  Cechmistrz Bractwa Flisackiego w latach 2013-1016 r.

  Szyper Flisu Szlakiem Błękitnego Sanu 2012r.

  W roku 2013r. otrzymał Krzyż Pro Mari Nostro za całokształt działalności na rzecz Bractwa Flisackiego.

 • Bartłomiej Kowalski
  Oryl, Członek Komisji Rewizyjnej Bractwa Flisackiego
  Z zawodu technik masażysta.
  Pasowany na flisaka podczas flisu Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław – Ulanów 2011 r.
  Brał udział w organizowaniu takich imprez, jak biegi flisaków, maratony oraz crossy rowerowe.
  Członek komisji rewizyjnej od 2013 r.
  Uczestnik pięciu flisów.
 • Franciszek Kopyto
  Retman, skarbnik Rady Bractwa Flisackiego

  Mieszkaniec Ulanowa. Pochodzi z rodziny flisackiej – ojciec Jan był zawodowym flisakiem, dziadek Franciszek retmanem.

  Uczestnik dwudziestu flisów, gdzie między innymi organizował pożywienie dla flisaków. Bierze czynny udział w organizacjach sportowych i społecznych.

  Posiada patent stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej.

  Współwłaściciel firmy remontowo – budowlanej „Franek”

  Za swe działalność otrzymał:
  Medal Ulanowski Flis 1000-lecia Ulanów – Gdańsk 1997 r.
  Certyfikat Honorowej Godności Przedsiębiorczego Kontynuatora Rodowych Tradycji Flisackich
  Srebrną odznakę za Zasługi dla Budownictwa Przemysłu w 1985 r.

 • Grzegorz Kumik
  Oryl, Cechmistrz Wtóry

  Mieszkaniec Ulanowa, magister ekonomii. Pracownik branży IT.

  Pasowany na flisaka podczas flisu Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław – Ulanów 2011 r.

  Uczestnik pięciu flisów.

  Były pisarz bractwa flisackiego w latach 2013 – 2016 r. 

  Cechmistrz Wtóry 2016 – obecnie.

 • Jerzy Pachla
  Przednik, Członek zarządu Bractwa Flisackiego

  Pasowany na flisaka podczas flisu Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław – Ulanów 2011r.

  Od 2004r. członek Bractwa Flisackiego. Brał udział w sześciu flisach.

   

 • Kamil Chmielowski
  Flisak, Cechmistrz Bractwa Flisackiego

  Mieszkaniec Ulanowa. Ukończył studia magisterskie w zakresie pedagogiki.
  Pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w „Caritas” Rudnik nad Sanem.
  Od 2010r. pełni posługę organisty w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Nisku.
  Od 2014r. pełni funkcję Radnego Rady Miejskiej w Ulanowie.
  Od 2016r. powołany przez Marszalka Województwa Podkarpackiego do Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San”
  Cechmistrz Wtóry Bractwa Flisackiego w latach 2013-2016.
  Obecnie Cechmistrz Bractwa Flisackiego
  Posiada patent stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej.
  Odznaczony złotą odznaką „PTTK Flisak Toruń”
  Członek Ligi Morskiej i Rzecznej
  Pasowany na flisaka podczas Flisu Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław – Ulanów, który odbył się z okazji Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w 2009r.

 • Krzysztof Koń
  Flisak
  Magister inżynier budowy maszyn i lotnictwa.
  Posiada patent stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej i żeglarza jachtowego.
  Pasowany na flisaka podczas flisu Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław – Ulanów 2011r.
  Prezes Towarzystwa Żeglugi Rzecznej  „Cypel”
1 2 3 4