data dodania: 12.02.2019

OGÓLNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE BRACTWA FLISACKIEGO

OGÓLNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
BRACTWA FLISACKIEGO P.W. ŚW. BARBARY

Rada Bractwa serdecznie zaprasza na Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Bractwa Flisackiego
p.w. Św. Barbary, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 19:00 w siedzibie Bractwa Flisackiego.

Plan zebrania:
– sprawozdanie z działalności Bractwa;
– sprawozdanie finansowe;
– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
– wolne wnioski i zapytania;
– możliwość uregulowania składek członkowskich;