data dodania: 03.12.2018

Uroczystości ku czci Św. Barbary 2018

4 grudnia to szczególna data dla każdego członka stowarzyszenia, mieszkańca Ulanowa czy sympatyka flisactwa. Właśnie w tym dniu obchodzi się wspomnienie liturgiczne świętej Barbary, męczennicy żyjącej w III wieku na terenie dzisiejszej Turcji, będącą patronką niebezpiecznych zawodów i dobrej śmierci. Ulanowscy flisacy upodobali sobie ją za patronkę i oddawali się jej w opiekę przez setki lat podczas flisów.

Po wybudowaniu kościoła w Ulanowie w 1643 roku, jednym z pierwszych bractw powołanych do życia było Bractwo Świętej Barbary. Szeroki zakres działania bractwa doprowadził do wyodrębnienia kolejnej struktury w ramach bractwa – Cechu Retmańskiego i Sternickiego powołanego w 1765 roku. Głównym zadaniem cechu były sprawy formalne związane organizowanymi flisami i spławami towarów. Na początku XX wieku flisactwo zaczęło tracić na znaczeniu na rzecz innych środków transportu takich jak kolej żelazna. Tym samym w połowie XX wieku całkowicie zaginął zawód flisacki na terenie całej Polski i Europy. Jednak w pamięci mieszkańców Ulanowa zostały wspomnienia po kulturze i obyczajach związanych z flisactwem. Na podwalinach tych instytucji w 1991 roku zostało wskrzeszone obecne Bractwo Flisackie pod wezwaniem Świętej Barbary. Za główny cel działalności przyjęło kultywowanie flisackich tradycji Ulanowa oraz rozwój kulturalny ziemi ulanowskiej.

Przez 27 lat działalności, Bractwo co roku hucznie świętuje Barbórkę. Przed wiekami był to czas, w którym wszyscy retmani i flisacy powrócili do Ulanowa z pływanek. Mogli wspólnie spotkać się przy stole i powspominać wydarzenia minionego roku. Podobnie i w tym roku, wszyscy flisacy mają okazję do wspólnego spotkania.

Podczas tegorocznej Barbórki odbędzie się premiera albumu dokumentalnego „Flisacy” autorstwa Andrzeja Łady. Fotografa z Ostrowca Świętokrzyskiego, uczestnika Flisu Roku Rzeki Wisły Ulanów – Gdańsk. Album ukazuję sposób kultywowania tradycji flisackich w Ulanowie w obecnych czasach. Album powstał w oparciu o wytyczne konwencji UNESCO i posłuży jako jeden z elementów powstającej dokumentacji do wpisu na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Album dokumentalny „Flisacy” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

4 grudnia to dzień świętowania udanego roku i oddanie się w opiekę Świętej Barbarze na kolejny sezon działania stowarzyszenia.
Zapraszamy wszystkich sympatyków Bractwa Flisackiego do udziału w uroczystej mszy świętej odpustowej, która odbędzie się 4-go grudnia o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Ulanowie.