data dodania: 01.01.2017

Rozpoczęcie procedury wpisu Flisackich tradycji w Ulanowie na Światową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary w Ulanowie oficjalnie rozpoczęło procedurę zgłaszania wniosku na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO wpisu Flisackich tradycji w Ulanowie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował procedury zgłaszania wniosków na w/w listę opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Związku z tym Polska może rozpocząć działania związane z umieszczeniem polskich wpisów na listach UNESCO.

Obecnie czekamy na kolejne wytyczne w formie formularza ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najbliższy termin złożenia wniosków do UNESCO to 31 marca 2017 roku.